مشاوره و برنامه ریزی2018-11-06T10:20:44+00:00

Project Description

مشاوره و برنامه ریزی

با توجه به شرایط موجود، سطوح متفاوت رقابت ، و محدودیت های منابع مالی سازمان ها و شرکت ها ، می بایست بیشترین نتایج را از تمام آنچه که هست حاصل کرد. بدیهی است که علاوه بر تمامی مولفه های موثر در کسب و کار، همراهی مشاوری متعهد و مجرب با توانمندی های بسیار متنوع در کنار تیم ها ی  مختلف قدرتمند می تواند بسیار موثر و کار گشا باشد.

  • کسب و کار های بزرگ (سازمان ها، ارگان ها و …)
  • کسب و کار های بزرگ متوسط (شرکت های خدماتی، بازرگانی، تولیدی، بین المللی و …)
  • کسب و کار ها ی کوچک و اصناف
  • کسب و کار های استارت آپی و کار آفرینی
  • کسب و کار های آنلاین و دیجیتال