مدیریت ارتباطات

از ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین تجهیزات و امکانات برای بقاء و حفظ خود در شرایط نامطلوب بهره‌گیری کرده تا با تامین نیازهای خود و دیگران به روشی تعاملی تسلط یابد که به آن ارتباطات می‌گوئیم. انسان نخستین، دریافت که با انتقال پیامی ‌به دیگری می‌تواند خود را بهتر حفظ و حراست کند. این ابزار از دیر باز همراه ما بوده و طی سالیان سال تکمیل‌تر شده و روش‌های سنتی جای خود را به روش‌های مدرن و حتی تکنولوژی محور داده‌اند. این ابزار امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارها در عصر‌کنونی است و حتی تصور دنیای امروز بدون ارتباطات غیرممکن به نظر می‌رسد. شرکت‌ها و سازمان‌ها برای تعاملات و تبادلات خود از تکنیک‌ها و روش‌هایی نظیر مدیریت ارتباطات و تجارب مشتریان، اثربخشی مذاکرات تجاری، رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان، مشتری مداری، کلوپ مشتریان، مدیریت تعارضات، پرورش تسلط کلامی، فن بیان و سخنوری، نهایی‌سازی مذاکرات، متقاعدسازی مشتریان، استراتژی‌های اندازه‌گیری رضایت مشتریان و… بهره می‌گیرند تا هر لحظه بتوانند موفق‌تر از قبل خود را در مسیر موفقیت پیشتاز کنند.

    سبد خرید