توسعه فردی

با تحلیل موفقیت شرکت‌ها و جوامع پیشرفته، کمپانی‌ها و سازمان‌های پیشرو، افراد و چهره‌های سرشناس به دسته‌ها، گروه‌ها و اشخاص موفق می‌رسیم که یا به صورت تیمی‌ و یا فردی توانسته‌اند باعث تغییرات چشمگیر و یا حتی غیر قابل باور بشوند که این تغییرات از توسعه رفتارها و سبک‌های استانداردی سرچشمه می‌گیرند که همه و همه تعالی فردی و انسانی را در ذهن متبادر می‌کند. جهت ارتقاء شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌بایست انسان‌های آن شرکت‌ها و سازمان‌ها را به صورت شخصی و فردی توسعه داد. توسعه شخصی و فردی می‌تواند با ارتقاء مهارت‌هایی نظیر شخصیت شناسی، خود و دگرشناسی، مدیریت بر خویش، انگیزش، مدیریت زمان، تفکر مثبت، استعدادیابی، بهبود عملکرد، افزایش اعتماد به نفس، تغییر عادات منفی، کنترل افکار و هیجانات، روش‌های تصمیم گیری، حل مسئله، روانشناسی و… بهبود و تکمیل گردد.

    سبد خرید