تدریس و سخنرانی

تدریس و سخنرانی سازمانی و درون سازمانی

تدریس در دوره های سازمانی درون سازمانی و برون سازمانی، دوره ها و ورک شاپ هایـ آموزشی (به صورت کارگاهی و ترمیک)، دوره های تخصصی آموزشی مدیریت عالی نظیر ( MBAوDBA) و همچنین سخنرانی در سمینار ها و کنفرانس های تخصصی مرتبط به صورت یک، دو و سه روزه در حوزه های کسب و کار(بیزینس، بازاریابی، فروش، ارتباطات، تبلیغات، برندینگ، توسعه فردی و شخصی)

  • دوره های آموزشی دورن سازمانی
  • دوره های آموزشی ورک شاپی (کارگاهی)
  • دوره های تخصصی آموزش عالی ترمیک (MBA و DBA)
  • دوره های تخصصی VIP و VVIP
  • همایش ها، سمینار ها و کنفرانس های تخصصی

مشاور، مدرس و سخنران کسب و کار

دکترای مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی

دکترای مدیریت کسب و کار حرفه ای DBA

 

    سبد خرید