بازاریابی و توسعه بازار

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها به دست آوردن مشتریان جدید، برگرداندن مشتریان از دست رفته، جلب و جذب مشتریان رقبا به سمت خود می‌باشد. بهره‌گیری از جدیدترین روش‌ها و سبک‌های تبلیغات، روابط عمومی، رویدادها، ارتقاء فروش، شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی میدانی و… با چاشنی خلاقیت و نوآوری که از تحقیقات بازار و بازاریابی، رفتارشناسی مصرف‌کننده آغاز و تا اخذ رضایت‌مندی وی ادامه می‌یابد. مبانی و تصمیم‌های تخصصی و کاربردی نظیر تکنیک‌های بازاریابی خدمات، صنعتی، محتوا، عصبی (نورومارکتینگ)، پارتیزانی، پیش‌بینی بازار، رفتار شناخت‌های رقبا، دیجیتال مارکتینگ، استراتژیک، بحران، تورم، مستقیم و… با استفاده از الگوها و ماتریس‌های روز و متناسب با بازار و نگرش مصرف‌کننده نهایی اتخاذ می‌شوند.

    سبد خرید