درخواست ها

برنامه بازاریابی ۱

درخواست برنامه ریزی توسعه بازاریابی جهت مشاغل در حال کار

ارائه و تدوین برنامه بازاریابی جهت فروشگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت ها و سازمان های خصوصی تولیدی و خدمانی

درخواست

برنامه بازاریابی۲

درخواست برنامه ریزی بازاریابی جهت راه اندازی کسب و کار های جدید

ارائه و تدوین برنامه بازاریابی جهت فروشگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت ها و سازمان های خصوصی تولیدی و خدمانی

درخواست

مشاوره تلفنی

درخواست مشاوره تلفنی بازاریابی برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره تلفنی بازاریابی، فروش و تبلیغات جهت فروشگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت ها و سازمان های خصوصی تولیدی و خدماتی

درخواست

جلسه مشاوره

درخواست جلسه مشاوره حضوری جهت توسعه یا رونق کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره بازاریابی، فروش و تبلیغات جهت فروشگاه ها، شرکت ها و سازمان های خصوصی تولیدی و خدماتی

درخواست

طراحی هویت بصری برند

ارائه خدمات طراحی هویت بصری برند با رویکرد و مفاهیم مرتبط با استراتژی های برند

ارائه خدمات طراحی هویت بصری برند با رویکرد و مفاهیم مرتبط با استراتژی های برند

درخواست

دوره آموزشی، سمینار و همایش

ارائه خدمات آموزشی تخصصی در حوزه های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و ارتباط با مشتریان

ارائه خدمات آموزشی تخصصی در حوزه های بازاریابی، فروش، تبلیغات، برندینگ و ارتباط با مشتریان

درخواست
برای دریافت هدیه رایگان این ماه اطلاعات خود را وارد کنید تا از این به بعد ضمن ارسال آنها برای شما، فایل فعلی را نیز دریافت کنید.
09130115119
shahrokh.dolatkhah@gmail.com
ارسال اطلاعات و دریافت فایل
دانلود رایگان این ماه:
کتاب 120 قانون اساسی برایان تریسی