مشاوره بازاریابی

کامیابی معلم بزرگی است؛ شکست از آن هم بزرگ‌تر است./ویلیام هازلیت

ارزیابی وظیفه ای سازمانی و مجموعه‌ای از فرآیندها شامل برنامه ریزی، اجرا، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات به منظور خلق مبادله‌ای که از طریق آن بتوان به اهداف فردی و سازمانی دست یافت و دستیابی به اهداف شرکت از طریق ارضای نیازهای مشتریان به نحوی بهتر از رقبا.
شروع فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری همیشه با مطالعه و برنامه ریزی علمی همراه است. در دنیای کنونی نیز بقای سازمان های اقتصادی در بازارها، منوط به برنامه ریزی دقیق برای تعیین بازار هدف، اطلاع رسانی به مشتریان، ایجاد شبکه مناسب توزیع و در یک کلام مدیریت کاربردی بازار است.
تمامی فعالیت های گروهی و انفرادی برای بازاریابی یک کالا باید حساب شده و در قالب های مشخصی تدوین شوند و فعالیت های بدون مطالعه و برنامه ریزی باید حذف گردند. برای این منظور در بازاریابی هر کالا باید برنامه مربوط به آن کالا با با دقت و مطالعه فراوان تهیه کرد و در اختیار مدیران گذاشت تا تصمیم گیری های لازم را براساس آن انجام دهند.

مراحل مشاوره و برنامه ریزی بازاریابی:
تحلیل موقعیت – بازبینی  بازاریابی
•    بازبینی محیط بازاریابی
•    بازبینی فعالیت بازاریابی
•    بازبینی سیستم بازاریابی
•    تحقیقات بازار
•    تحقیقات بازار درونی
•    تهیه چک لیست اطلاعات
•    تحلیل موقعیت
•    تجزیه و تحلیل SWOT

اهداف، استراتژی ها و برنامه ها
•    هدف گذاری
•    سبد محصول
•    نرخ نسبی رشد بازار
•    نرخ نسبی رشد سهم بازار
•    تدوین استراتژی های بازاریابی
•    استراتژی های قیمت گذاری
•    برنامه های اجرایی

تدوین برنامه
•    خلاصه اجرایی
•    تحلیل موقعیت
•    اهداف بازاریابی
•    استراتژی های بازاریابی
•    برنامه زمان بندی
•    ترویج فروش
•    بودجه ها، حساب سود و زیان

توزیع، ترویج و بودجه ها
•    برنامه توزیع
•    برنامه ترویج و تبلیغات
•    بودجه بندی هزینه برنامه بازاریابی

ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی
•    انجام برنامه
•    پیگیری، کنترل و روز آمدسازی روش ها
•    بازبینی اثربخشی

تدوین برنامه بازاریابی:
بازاریابی در مورد مردم است و همه روزه به شکلی با زندگی ما ارتباط دارد ،بازاریابی درباره درک این مطلب است که مردم چه می خواهند و سپس تلاش برای دادن آن به مردم با هزینه ای که مایل به پرداخت آن هستند و قیمتی که سود قابل قبولی برای شما به همراه آورد . بازاریابی در مورد هدف کسب و کار شماست ، درباره موقیت یابی و طراحی محصول یا خدمتی است که فواید و منافعی دارد که مردم آنها را می خواهند و نمی توانند جای دیگری بدست یباورند.هر کسب و کاری نیاز به این دارد که خود را به نحوی نزد مشتریانش ویژه و متمایز سازد ، در بازاریابی شما نمی توانید همه چیز همه کس باشید . این فلسفه تدوین یک برنامه بازاریابی است که وظیفه آن نه فقط برنامه ریزی بلکه تعیین روش های پیاده سازی نگرش بازاریابی شما و سازمان تان است که  برای هر نوع عملیات تجاری ضروری و کارساز خواهد بود.

marketing

مراحل مختلف برنامه بازاریابی:
•    شناسایی جایگاه شرکت/ سازمان
•    تعریف کسب و کار
•    توصیف وضعیت مالی
•    شرح نقاط قوت و ضعف
•    شناسایی رقبا و بررسی تفاوت ها
•    توصیف مشتریان کنونی
•    شناسایی مشتریان بالقوه
•    شناسایی نیاز های مشتریان
•    ارزیابی اندازه خواسته ها و رضایت مشتری
•    گردآوری اطلاعات مشتریان

•    تعیین جایگاه و استراتژی رقابتی
•    بررسی اندازه بازار
•    تعیین بازار هدف
•    تعیین اهداف قابل اندازه گیری برای شش الی دوازده ماه آینده
•    گزینش ابزار های بازاریابی برای رسیدن به اهداف
•    شناخت ابزارهای دسترسی به مشتریان (مشتریان جدید/ مشتریان کنونی/ مشتریان قدیم)
•    شناسایی منابع مورد نیاز (کارکنان مسئول/ زمان لازم/ هزینه ها)
•    زمان بندی بازاریابی سالیانه
•    بازنگری برنامه ها
•    تصمیم در مورد کانال های فروش
•    بررسی راهکارهای ترویج فروش

با توجه به شرایط موجود، سطوح متفاوت رقابت و محدودیت های منابع مالی سازمان ها و شرکت ها، می بایست بیشترین نتایج را از تمام آنچه که هست حاصل کرد. بدیهی است که علاوه بر تمامی مولفه های موثر در کسب و کار، همراهی مشاوری متعهد و مجرب با توانمندی های بسیار متنوع در کنار تیم های مختلف قدرتمند می تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.
برای برقراری ارتباط و هماهنگی با من، می توانید به قسمت ارتباط با من مراجعه فرمایید.

برای دریافت هدیه رایگان این ماه اطلاعات خود را وارد کنید تا از این به بعد ضمن ارسال آنها برای شما، فایل فعلی را نیز دریافت کنید.
09130115119
shahrokh.dolatkhah@gmail.com
ارسال اطلاعات و دریافت فایل
دانلود رایگان این ماه:
کتاب 120 قانون اساسی برایان تریسی