مشاوره فروش

فقط زمانی در فروش موفق خواهید بود که بدانید چه می کنید و این کار را چگونه انجام می دهید.

در دنیای تخصصی امروز فروش به امری تخصصی تبدیل شده است. امروزه دیگر فروش تنها ارائه کالا و یا خدمات نیست بلکه مجموعه ای شامل حل کردن مشکل مشتری، ارتقای کیفیت زندگی، سطح فرهنگ و آگاهی، ارائه راه حل هایی برای بهبود کسب و کار مشتری، شریک شدن در مسائل مشتری و در نهایت رهنمون ساختن مشتری به سمت و سویی که وی از کالا و خدماتتان لذت ببرد، مشعوف شود و باعث موفقیتش شود، بنابراین این مهارت ها نیازمند دانش و تخصص قوی است که باید متناسب با عصر حاضر و زمان آینده باشد، چرا که ما گام در آینده می نهیم، بنابراین توشه آینده را باید با خود برداریم. در واقع فروش یک فایده، کمک یا خدمتی است که شما در ازای دریافت مبلغی به دیگران ارائه می کنید و باعث اعتلای سطح زندگی، مسائل شغلی و یا حتی کیفیت روانی فرد می شوید .
بزرگان فروش اعتقاد دارند تا زمانی که فروشی صورت نگیرد، در حقیقت هیچ چیزی اتفاق نیافتاده است. فروشندگان از جمله مهم ترین مردم جامعه هستند. بدون پدیده فروش، تمام جامعه ی بشری در سکون و  سکوت فرو خواهد رفت. فروشندگان مهم ترین افراد در هر فعالیت تجاری و اقتصادی به شمار می آیند. بدون فروش، حتی بزرگترین و پیچیده ترین شرکت ها نیز تعطیل می شوند. رابطه مستقیمی بین موفقیت جامعه و صنف فروشندگان و موفقیت تمام جامعه وجود دارد.

مراحل مشاوره و برنامه ریزی فروش
•    بررسی علل کاهش تعداد مشتریان
•    بررسی علل کاهش فروش
•    بررسی علل عدم توانایی نیروهای فروش
•    بررسی علل عدم وفادار بودن مشتریان
•    بررسی علل گرایش مشتریان به سایر رقبا
•    بررسی روانشناسی مشتریان
•    بررسی نیازهای مشتریان
•    بررسی موارد ایجاد جلب اعتماد مشتریان
•    پیش بینی فروش

•    هدفگذاری و زمان بندی اهداف فروش
•    طراحی روند عملیات فروش
•    تدوین شرح وظایف تیم فروش
•    تدوین برنامه جامع فروش
•    تدوین تاکتیک ها و استراتژی های فروش
•    روش های افزایش میزان وفاداری مشتریان
•    نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌ های فروش
•    تدوین استراتژی های حفظ مشتری

با توجه به شرایط موجود، سطوح متفاوت رقابت و محدودیت های منابع مالی سازمان ها و شرکت ها، می بایست بیشترین نتایج را از تمام آنچه که هست حاصل کرد. بدیهی است که علاوه بر تمامی مولفه های موثر در کسب و کار، همراهی مشاوری متعهد و مجرب با توانمندی های بسیار متنوع در کنار تیم های مختلف قدرتمند می تواند بسیار موثر و راهگشا باشد.
برای برقراری ارتباط و هماهنگی با من، می توانید به قسمت ارتباط با من مراجعه فرمایید.

برای دریافت هدیه رایگان این ماه اطلاعات خود را وارد کنید تا از این به بعد ضمن ارسال آنها برای شما، فایل فعلی را نیز دریافت کنید.
09130115119
shahrokh.dolatkhah@gmail.com
ارسال اطلاعات و دریافت فایل
دانلود رایگان این ماه:
کتاب 120 قانون اساسی برایان تریسی