جدول کامل بسته دستمزد کارگران ۱۳۹۵

جدول کامل بسته دستمزد کارگران ۱۳۹۵ به شرح زیر است
دستمزد کارگران

نظر دهید

برای دریافت هدیه رایگان این ماه اطلاعات خود را وارد کنید تا از این به بعد ضمن ارسال آنها برای شما، فایل فعلی را نیز دریافت کنید.
09130115119
shahrokh.dolatkhah@gmail.com
ارسال اطلاعات و دریافت فایل
دانلود رایگان این ماه:
کتاب 120 قانون اساسی برایان تریسی