چهارده اصل فایول

چهارده اصل فایول

اصول چهارده گانه مدیریت که توسط هنری فایول مطرح شده است، از مهمترین مفاهیم مدیریتی به حساب می آید، که به نظر می رسد، جزو اولین مسائلی باشد که هر مدیری نیاز به دانستن آنها دارد، دانستنی که باید در مدیریت به کار آید. این اصول در نگاه اول به نظر ساده و روشن می آیند، اما به وضوح می توان عدم رعایت این موارد را نه تنها در مدیریت شرکت ها و صنعت گران کوچک و متوسط بلکه در بزرگترین مدیریت های ایران دید. اصولی که فایول در اوایل قرن بیستم انها را شناخت و اروپا و آمریکا مدتها پیش آن را باور کردند و دست مایه ی توسعه ی آنها شد.

اصل اول – تقسیم کار(دامنه توجه و کوشش را برای هر نفر یا گروه محدود میسازد،همچنین آشنایی و انجام کار را بهبود می بخشد).
اصل دوم – اختیار(حق صدور دستور ، که نباید بدون توجه به مسئولیت مورد نظر قرار گیرد).
اصل سوم – نظم و انضباط
صل چهارم – وحدت فرماندهی
اصل پنجم – وحدت هدف
صل ششم – تبعیت تمایلات شخصی از تمایلات گروهی
اصل هفتم – پاداش کارکنان
اصل هشتم – تمرکز زایی (یا تمرکز زدایی)
اصل نهم – زنجیره عددی
اصل دهم – نظم و ترتیب
اصل یازدهم – انصاف
اصل دوازدهم – ثبات افراد
اصل سیزدهم – ابتکار
اصل چهاردم – روح صمیمیت و یگانگی

نظر دهید

برای دریافت هدیه رایگان این ماه اطلاعات خود را وارد کنید تا از این به بعد ضمن ارسال آنها برای شما، فایل فعلی را نیز دریافت کنید.
09130115119
shahrokh.dolatkhah@gmail.com
ارسال اطلاعات و دریافت فایل
دانلود رایگان این ماه:
کتاب 120 قانون اساسی برایان تریسی